ACTIVITY

Particles 4U

Projects for High School Students

There are several projects around the world that address young people and teachers, to give them the opportunity to explore cosmic particles. These projects are presented below. For further information, please visit the websites.

Particles4U

"Изкуството се основава на много ясни, математически принципи като съотношение и хармония. В същото време физиците трябва да бъдат изобретателни, да разждат идеи, да използват своето въображение." Fabiola Gianotti, Генерална Директор на ЦЕРН

Конкурсът Particles4U е предизвикателство както за ученици, така и за учители да използват различни творчески похвати, за да помогнат в начинанието да се популяризира физиката на елементарните частици сред повече възрастови групи.

Particles4U

Конкурсът Particles4U е спонсориран от Европейската асоциация по физика (EPS) и организиран от Международната група за популяризиране на физиката на елементарните частици (IPPOG). Ние в IPPOG сме учени, научни комуникатори и преподаватели, ангажирани с подхранването на любопитството и популяризирането на физиката на елементарните частиците на локално и глобално ниво.

Предизвикателството

Ако сте ученик или учител в начално училище или гимназия, тогава това предизвикателство е точно за вас. Създайте образователен, забавен и вдъхновяващ проект, показващ как елементарните частици присъстват в нашето ежедневие. Това може да бъде предмет, прототип, план на урока, игра, експеримент или дори произведение на изкуството. Използвайте въображението си! Просто не забравяйте да включите образователен елемент - нещо, което ще изпрати посланието, че елементарните частици са основна част от нашия живот.

Правила за участие

Конкурсът се провежда в две категории: за ученици до 12 годишна възраст и техните учители и още една категория за ученици в гимназията (на 13+ години) и техните учители. Няма ограничения за брой участници в един екип при изготвянето на общ проект. Ще бъдат приемани заявки за участие както от индивидуални автори, така и проекти, по които е работил цял клас или няколко на брой класове. Приветстваме участието на художници, музиканти и писатели, които да съдействат при изготвянето на конкурсния проект. Крайната цел на вашия проект е да изпратите послание как физиката на елементарните частици е навсякъде около нас и по какъв начин тя оказва влияние върху живота на нашата планета.

Наградите

Победителите от двете категории ще бъдат наградени с:

  • Гостуване на физик от IPPOG, който ще направи презентация, свързана с физиката на елементарните частици, съобразена с възрастта на учениците и ще отговори на вашите въпроси (по възможност на български език);
  • Специален подарък от CERN и индивидуален сертификат за всеки член от екипа
  • Преподавателите в горните курсове на гимназиалното образование ще получат работещ детектор на елементарни частици, с който учениците ще имат възможност да измерват космически мюонни лъчи в клас.

Кандидатстване

Моля, попълнете регистрационната форма до 7 януари 2018 г. Не забравяйте да приложите следните материали:

  • Писмено описание на проекта, включително целите и целевата аудитория;
  • Изображения и / или видеоклип, които могат да ни помогнат да разберем по-добре приложението и възможностите на проекта;
  • Друг помощен материал, който смятате, че е от значение.

Очакваме с нетърпение да видим вашите творчески идеи!

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или нужда от помощ при кандидатстването, моля свържете се с екипа на IPPOG на ippog.info@cern.ch.