ACTIVITY

Particles 4U

Projects for High School Students

There are several projects around the world that address young people and teachers, to give them the opportunity to explore cosmic particles. These projects are presented below. For further information, please visit the websites.

Particles 4U

Umenie je založené na veľmi jasných matematických princípoch ako sú proporcie a harmónia. A fyzici musia byť kreatívni, musia mať myšlienky a fantáziu.” Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERNu

IPPOG súťaž Particles4U (Častice pre vás) je výzvou pre stredoškolských študentov a učiteľov, aby využili svoju kreatívnosť a pomohli IPPOGu sprostredkovať svetu vzrušenie z časticovej fyziky.

Particles4U

Particles4U je súťaž pre mladých študentov a učiteľov sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS), organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). My, členovia IPPOG, sme vedci, komunikátori a učitelia, ktorí sa venujú popularizácii časticovej fyziky vo svete.

Výzva

Ak ste žiakom alebo učiteľom na základnej alebo strednej škole, potom máme pre vás výzvu. Vytvorte vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v našom každodennom živote. Môže to byť vec, prototyp, vzdelávací plán, aktivita, hra, experiment, či dokonca umelecké dielo. Buďte kreatívni! Nezabudnite ale na vzdelávací prvok – niečo, čo bude tlmočiť odkaz, že veda a elementárne častice sú nevyhnutnou súčasťou našich životov.

Kto môže súťažiť

Sú dve kategórie: jedna pre žiakov vo veku do 12 rokov a ich učiteľov, a druhá pre žiakov od 13 rokov hore a ich učiteľov. Súťažiť môžu jednotlivci, skupiny, triedy a dokonca aj skupiny tried z celého sveta. Toto zahŕňa budúcich umelcov, hudobníkov a spisovateľov ako aj talenty na matematiku a vedu. Vašim cieľom je naučiť svet, že časticová fyzika je všade a ovplyvňuje naše životy mnohými spôsobmi.

Ceny

Dva najlepšie príspevky v každej kategórii budú odmenené:

  • Návštevou časticového fyzika z IPPOG, ktorý vám na adekvátnej úrovni priblíži súčasnú časticovú fyziku a zodpovie vaše otázky (vo vašom jazyku);

  • Darček z CERNu a certifikát o výhre pre každého člena tímu;

  • Učitelia dvoch najlepších žiackych tímov alebo jednotlivcov z kategórie 13+ dostanú fungujúci detektor častíc. Zapojte laptop s web browserom k tomuto detektoru a môžete merať mióny kozmického žiarenia priamo v triede.

Ako sa prihlásiť?

Vyplňte registračný formulár do 7. januára 2018 vrátane nasledovného:

  • Písomný opis vášho kreatívneho príspevku vrátane jeho cieľov a zamýšľaného publika;

  • Obrázky a/alebo video, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť využitie príspevku a možnosti, ktoré ponúka;

  • Každý ďalší podporný materiál, ktorý je podľa vás relevantný.

Tešíme sa na vaše tvorivé myšlienky!

Kontakt na nás

Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc s projektom, kontaktujte prosím IPPOG tím na ippog.info@cern.ch.